FRANSIZCA VE NOBEL

2010-04-19 15:54:00
 

NOBEL Ülkelere göre dağılımı:

Bugüne kadar 106 kişi Nobel Edebiyat Ödülü almaya layık görülmüştür. 106 kişinin ülkelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. İki ülkesi olan kişiler için, ait oldukları ülkelere 0,5'er puan eklenmiştir. Yani bir kişi hem Polonya hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden ise o zaman bu iki ülkeye 0,5'er puan eklenmiştir.
Ülkeler belirtilirken ödül alan kişinin, ödülü aldığı yılki milliyeti baz alınmıştır.

Ülke Ödül sayısı

Fransa 14,5
Birleşik Krallık 11
ABD 10,5
Almanya 8
İsve 7
İtalya 6
İspanya 5
Polonya 3,5
İrlanda 3
SSCB 3
Norveç 3
Danimarka 3
İsviçre 2
Şili 2
Yunanistan 2
Japonya 2
Güney Afrika 2
Belçika 1

Hindistan 1
Finlandiya 1
İzlanda 1
Yugoslavya 1
İsrail 1
Guatamala 1
Avustralya 1
Kolombiya 1
Çekoslovakya 1
Nijerya 1
Mısır 1
Meksika 1
Saint Lucia 1
Portekiz 1
Macaristan 1
Avusturya 1
Türkiye 1
Mauritius 0,5

TOPLAM 106

87
0
0
Yorum Yaz